Đổi thẻ cào

LƯU Ý:
► Sai mệnh giá -50% của mệnh giá nhỏ hơn  (Quý khách cần xem kỹ mệnh giá)

►Thẻ cần ghi đúng serial. Cố tình ghi sai serial sẽ không được hỗ trợ giải quyết khiếu nại!

► Min nạp / rút chỉ từ 10k hỗ trợ ví điện tử Momo & Internet Banking

► Rút tiền về tài khoản ngân hàng hoàn toàn là AUTO. Các đơn rút tiền sẽ tự động hoàn thành từ 1 đến 5 phút.

MOMO đang lỗi AUTO bank. Nếu vẫn muốn rút tiền qua MOMO, sau khi đặt lệnh RÚT vui lòng chat online với admin để xử lý bằng tay. Hoặc liên hệ Hotline 0819.822.222, Zalo 0398.655.334

Bảng phí đổi thẻ cào
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 22.5% 23% 22% 22% 22% 22% 23% 23.5% 23.5%
VIP 21.5% 22% 21% 21% 21% 21% 22% 22.5% 22.5%
Đối tác 20.5% 21% 20% 20% 20% 20% 21% 21.5% 21.5%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 18.8% 18.8% 18.8% 18.8% 18.8% 18.8% 18.8% 18.8%
VIP 17.8% 17.8% 17.8% 17.8% 17.8% 17.8% 17.8% 17.8%
Đối tác 16.8% 16.8% 16.8% 16.8% 16.8% 16.8% 16.8% 16.8%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 22% 22% 22% 22% 21.5% 20% 20% 20%
VIP 21% 21% 21% 21% 20.5% 19% 19% 19%
Đối tác 20% 20% 20% 20% 19.5% 18% 18% 18%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%
VIP 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24%
Đối tác 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 18.5% 18.5% 17% 18.5% 18.5% 18.5% 17% 18.5% 18.5%
VIP 17.5% 17.5% 16% 17.5% 17.5% 17.5% 16% 17.5% 17.5%
Đối tác 16.5% 16.5% 15% 16.5% 16.5% 16.5% 15% 16.5% 16.5%
Nhóm 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ
Thành viên 24% 24% 22.5% 22.5% 22.5%
VIP 23% 23% 21.5% 21.5% 21.5%
Đối tác 22% 22% 20.5% 20.5% 20.5%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 19% 19% 13.5% 19% 19% 19% 19% 19% 19%
VIP 18% 18% 13.5% 18% 18% 18% 18% 18% 18%
Đối tác 17% 17% 13.5% 17% 17% 17% 17% 17% 17%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ 10,000,000đ
Thành viên 23.5% 23.5% 23.5% 23.5% 23.5% 23.5% 23.5% 23.5% 23.5% 23.5% 23.5% 23.5%
VIP 22.5% 22.5% 22.5% 22.5% 22.5% 22.5% 22.5% 22.5% 22.5% 22.5% 22.5% 22.5%
Đối tác 21.5% 21.5% 21.5% 21.5% 21.5% 21.5% 21.5% 21.5% 21.5% 21.5% 21.5% 21.5%
Mua mã thẻ

- Các loại thẻ cào điện thoại, thẻ game trực tuyến, hỗ trợ thanh toán bằng ví. Sau khi thanh toán thành công, thẻ sẽ đuợc trả ngay lập tức trên website

- Mua thẻ thông báo Chờ xử lý tức là giao dịch thất bại hệ thống sẽ hoàn lại tiền vào tài khoản Quý khách sau.

.- Vui lòng đăng ký tài khoản để tiến hành mua thẻ và sử dụng trọn bộ tính năng có trên website.