Đổi thẻ cào thành tiền mặt auto rút ATM, MOMO 24/7

LƯU Ý:

► Sai mệnh giá -50% của mệnh giá nhỏ hơn  (Quý khách cần xem kỹ mệnh giá)

►Thẻ cần ghi đúng serial. Cố tình ghi sai serial sẽ không được hỗ trợ giải quyết khiếu nại!

► Min nạp / rút chỉ từ 10k hỗ trợ ví điện tử Momo & Internet Banking

► Hệ thống Nạp / Rút hoàn toàn tự động qua Banking & MoMo. Để thêm tài khoản ngân hàng ấn vào đây, để thêm tài khoản rút tiền MoMo ấn vào đây.

► Mọi thắc mắc trong quá trình sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ Hotline 0819.822.222, Zalo 0398.655.334

Facebook Admin: ◈ Nguyễn Trọng Bảo ◈

Bảng phí đổi thẻ cào
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 17% 18.8% 19% 18.8% 18.8% 18.8% 19% 19% 20.5%
VIP 16% 17.8% 18% 17.8% 17.8% 17.8% 18% 18% 19.5%
Đối tác 15% 16.8% 17% 16.8% 16.8% 16.8% 17% 17% 18.5%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 17%
VIP 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 16%
Đối tác 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 15%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 22.5% 22.5% 22.5% 22% 20.5% 18% 18% 18%
VIP 21.5% 21.5% 21.5% 21% 19.5% 17% 17% 17%
Đối tác 20.5% 20.5% 20.5% 20% 18.5% 16% 16% 16%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22%
VIP 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21%
Đối tác 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 16% 16% 17% 16% 16% 16% 17% 16% 16%
VIP 15% 15% 16% 15% 15% 15% 16% 15% 15%
Đối tác 14% 14% 15% 14% 14% 14% 15% 14% 14%
Nhóm 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ
Thành viên 16% 16% 16% 16% 16%
VIP 15% 15% 15% 15% 15%
Đối tác 14% 14% 14% 14% 14%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 18% 18% 13.5% 18% 18% 18% 18% 18% 18%
VIP 17% 17% 13.5% 17% 17% 17% 17% 17% 17%
Đối tác 16% 16% 13.5% 16% 16% 16% 16% 16% 16%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ 10,000,000đ
Thành viên 19.5% 19.5% 19.5% 19.5% 19.5% 19.5% 19.5% 19.5% 19.5% 21% 21% 21%
VIP 18.5% 18.5% 18.5% 18.5% 18.5% 18.5% 18.5% 18.5% 18.5% 20% 20% 20%
Đối tác 17.5% 17.5% 17.5% 17.5% 17.5% 17.5% 17.5% 17.5% 17.5% 19% 19% 19%